OPIS DZIAŁKI

 

 

DZIAŁKA 6/1 W OBRĘBIE 17 ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENACH OZNACZONYCH W

 STUDIUM OM - TERENY OGÓLNOMIESZKANIOWE, NA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ

 LOKALIZACJĘ: BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH, MAŁYCH HOTELI I PENSJONATÓW,

 OBIEKTÓW BIUROWYCH, KULTURALNYCH, SOCJALNYCH ITP.Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery